Individuele coaching

Individuele coaching

De start ligt bij een kennismakingsgesprek van ongeveer een half uur. Dit kan telefonisch of bij mij.  In dit gesprek kunt u aangeven waar de hulpvraag ligt en geef ik uitleg over mijn werkwijze. Als de mogelijkheden duidelijk zijn besluiten we of we met elkaar aan het werk gaan.

Wanneer u kiest voor een coachingstraject, dan starten we met een intakegesprek. Daarvoor heeft u van mij dan al een intake formulier gestuurd gekregen. Jongere kinderen worden hierbij begeleid door de ouders, oudere kinderen komen soms liever alleen. Dit bespreken we in het kennismakingsgesprek. We bespreken in de intake de hulpvraag en de verwachtingen. Vervolgens spreken we af waaraan we gaan werken in de eerste en (eventuele) volgende sessies.

In de sessies werk ik meestal individueel met uw kind. Soms neemt u samen deel aan een sessie. Hoeveel sessies nodig zijn is afhankelijk van de hulpvraag en het verloop van de sessies. Over het algemeen zijn drie tot vijf sessies voldoende. Een enkele keer is het zinvol om wat extra sessies te doen.

Ik werk oplossingsgericht. Dit betekent dat we niet zo zeer op zoek gaan naar oorzaken, maar naar oplossingen en een duidelijk doel. Hier werken we naartoe door middel van gesprek, tekenen en andere creatieve werkvormen, gebruik van materialen, spel, visualisatie, ontspanningsoefening etc.

Coachen met pony’s

Samen sta je altijd sterker, in dit geval samen met de pony. Oefeningen doen waarbij je denkt, voelt en vooral doet! Om er zo achter te komen dat jouw doel spelenderwijs ontzettend leuk is om te halen. Je gebruikt je talenten, zet familie en vrienden in en allerlei eigenschappen die je daarna op een andere dag ook kunt gebruiken. De pony laat zien hoe jij jezelf laat zien, een spiegel dus.

Individueel of in groepjes werk ik met kinderen van 6-12 jaar aan diverse thema’s om ze met behulp van een zachte paardenvriend en fantasie inzicht te geven in hun wensen en verwachtingen, krachten en kansen en vooral in hun eigen ik!

Kids’ Skills

Kids Skills

Deze oplossingsgerichte methode is een speelse en praktische manier voor kinderen om de problemen waarmee zij geconfronteerd worden op te lossen. Centraal staat het idee dat vrijwel alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die verder ontwikkeld kunnen worden. De 15 eenvoudige stappen van Kids ’ Skills kunnen ervoor zorgen dat duidelijk wordt welke problemen in vaardigheden kunnen worden omgezet. Soms kan een probleem meerdere vaardigheden vragen, waardoor het opgedeeld kan worden in het leren van deelvaardigheden. Dit alles gebeurt in een leuke en speelse samenwerking tussen begeleider en kind. Het kind wordt op weg geholpen in het zoeken naar een oplossing, waarbij vooral het kind zelf wordt uitgenodigd om na te denken over welke oplossing(en) goed bij hem of haar past. Kids’ Skills gaat ervan uit dat kinderen vaak (onbewust) weten wat goed voor hen is. Wanneer een oplossing zelf bedacht is motiveert dit ook om er zelf actief mee bezig te willen gaan.

Een taal erbij

Een taal erbij

Systemisch coachen. Oftewel een ‘taal erbij’ wordt uitgedrukt met behulp van duplo-poppetjes in allerlei maten, generaties en culturen. Er zijn afwijkende types om bepaalde karakters te symboliseren (bijv een spook of een keizer), van baby’s tot grootouders en ze kunnen staan en zitten.  Ik gebruik een kindertoverstokje om grenzen aan te geven, schatkistjes waarin de kwaliteiten van het kind zitten en gekleurde touwtjes om de situatie op een makkelijke manier aan kinderen te vertellen. Daarnaast werken we met symbolen voor geheimen, emoties en dergelijke. Al deze hulpmiddelen fungeren als een visualisering van de werkelijkheid van het kind.

Het voordeel van de visualisering van, bijvoorbeeld een rouwproces, is dat een kind op een veilige manier kan kijken naar wat hem/haar is overkomen. Dit verbeelden van een gebeurtenis in een ‘spel’ met de poppetjes kan heel confronterend zijn, maar het kind kan steeds weer afstand nemen, steeds weer van buitenaf er naar kijken. De poppetjes en de schatkistjes bieden structuur en veiligheid in een verhaal dat het kind vertelt.