Individuele coaching

De start ligt bij een kennismakingsgesprek van ongeveer een half uur. Dit kan telefonisch of bij mij.  In dit gesprek kunt u aangeven waar de hulpvraag ligt en geef ik uitleg over mijn werkwijze. Als de mogelijkheden duidelijk zijn, en niet onbelangrijk u voelt een klik met mij, besluiten we of we met elkaar aan het werk gaan.

Wanneer u kiest voor een van de coaching trajecten , dan starten we met een intakegesprek. Daarvoor heeft u van mij dan al een intake formulier gestuurd gekregen. We bespreken in de intake de hulpvraag en de verwachtingen. Vervolgens spreken we af waaraan we gaan werken in de eerste en (eventuele) volgende sessies. Hoeveel sessies nodig zijn is afhankelijk van de hulpvraag en het verloop van de sessies. Over het algemeen zijn drie tot zeven sessies voldoende. Een enkele keer is het zinvol om wat extra sessies te doen. Iedere twee weken een sessie geeft het beste resultaat. Dan is er tijd om te verwerken en blijf je in jouw proces.

In de sessies betreffende kinderen werk ik individueel met uw kind of met u en uw kind samen. Dit gebeurt in overleg. Jonge kinderen vinden het vaak fijn om begeleidt te worden door hun ouders, dit is altijd oké!

Ik werk oplossingsgericht. Dit betekent dat we niet zo zeer op zoek gaan naar oorzaken, maar naar oplossingen en een duidelijk doel. Hier werken we naartoe door middel van gesprek, tekenen en andere creatieve werkvormen, gebruik van materialen, pony coaching, spel, tafel opstellingen of vloerankers, visualisatie, coaching met paarden, ontspanningsoefening etc. Zoveel mooie methodieken, zoveel mogelijkheden. Iedereen is uniek en de weg naar een oplossing dus ook. Dat maakt het heel eigen en passend!

Coachen met Pony’s

Samen sta je altijd sterker, in dit geval samen met de pony. Oefeningen doen waarbij je denkt, voelt en vooral doet! Om er zo achter te komen dat jouw doel spelenderwijs ontzettend leuk is om te halen. Je gebruikt je talenten, zet familie en vrienden in en allerlei eigenschappen die je daarna op een andere dag ook kunt gebruiken. De pony laat zien hoe jij jezelf laat zien, een spiegel dus.

Individueel of in groepjes werk ik met kinderen en jongeren aan diverse thema’s om ze met behulp van een zachte paardenvriend en fantasie inzicht te geven in hun wensen en verwachtingen, krachten en kansen en vooral in hun eigen ik!

Systemisch coachen

Een opstelling is een effectieve methode om inzicht te krijgen in patronen en bijbehorende dynamieken waar je je meestal niet bewust van bent. Het gaat over je plek innemen, verantwoordelijkheid nemen voor dat wat bij jou hoort en bij de ander te laten wat bij de ander hoort. Over hoe alles gezien wil worden!

Jouw vraag is altijd het begin van verandering.

Voor kinderen / jongeren en ook ouders visualiseert een tafel opstelling met poppetjes of het gebruik van vloerankers heel mooi de situatie. Het geeft inzicht, overzicht en een verandering van perspectief. Door zelf in beweging te komen beweegt alles mee!

De systemische methodiek “een taal erbij” voor kinderen heeft als voordeel dat een kind op een veilige manier kan kijken naar wat hem/haar is overkomen. Dit verbeelden van een gebeurtenis in een ‘spel’ met de poppetjes kan heel confronterend zijn, maar het kind kan steeds weer afstand nemen, steeds weer van buitenaf er naar kijken. De poppetjes en diverse symbolen bieden structuur en veiligheid in een verhaal dat werkelijk speelt in het leven van jou of je kind.

Oudercoaching

Omdat het soms gewoon even niet meer lukt. Je terecht bent gekomen in patronen waar niemand meer blij van wordt. Van heel heftig naar misschien wel gewoon een vraag.

De Kleine Reus is er voor jou en jullie als gezin met vragen als ;

  • Hoe stel ik grenzen?
  • Het doorbreken van patronen
  • Het creëren van structuur en rust
  • Het omgaan met (plotselinge) boze buien
  • Het vinden of behouden van balans binnen het gezin
  • prikkelverwerking

Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen, soms is dat al genoeg

“When nothing goes right….. go left”

Team coaching

“Wat binnen een team niet gezien wordt, is voor paarden puur natuur en vanzelfsprekend”.

Met behulp van de paarden organiseer ik teambuildingsdagen voor organisaties en teams. Hierbij staat ontwikkeling, inzicht, verbinding en veiligheid centraal. Werken met plezier! Als organisatie heb je een doelstelling dat voor een team als leidend vertrekpunt wordt genomen/gezien. Door samen te werken met de paarden krijgen we inzicht in eventuele blokkades die deze ontwikkeling en verbinding stagneren. Welke remmende patronen worden in jouw team collectief in stand gehouden? Wat was ooit helpend en nu misschien niet meer?

Door als team samen te werken met paarden ontstaat inzicht in deze verborgen patronen en wordt duidelijk wat ieders kwaliteiten en beperkingen zijn. Tijdens enkele leuke en leerzame activiteiten krijgen jullie als vanzelfsprekend inzicht in het functioneren van het team door de ogen van een paard. Bij paarden is het functioneren van de kudde van levensbelang. Dit maakt dat zij een krachtige metafoor vormen bij teamcoaching. Wat is de ordening en hoe ontstaat deze? Hoe wordt er samengewerkt en gecommuniceerd? Hoe wordt het team, de kudde, in stand gehouden?

Misschien ontstaat de vraag naar inzichten in overtuigend leiderschap. Dit gaat om echtheid en oprechtheid, over wie je bent, wat je kunt en wat je beweegt. Experimenteren met je leiderschapsstijl.

Allemaal zaken die automatisch en liefdevol aan bod komen.

Note: praktijk de Kleine Reus heeft een hele fijne samenwerking met een gebarentolk mocht daar behoefte aan zijn.

We starten met een kennismaking.

Jullie kennen elkaar natuurlijk al, maar met deze oefening leer je misschien iets dat je nog niet wist… Wat is ieders leidend principe? Waarom kom je iedere dag je bed uit om naar je werk te gaan? Voelt iedereen zich veilig in het team? Heb je het gevoel dat je wordt gehoord? Spreken jullie dezelfde taal?

Vervolgens wordt een uitleg gegeven hoe paarden in een team, de kudde, functioneren. Wat is de functie van een kudde en hoe is deze georganiseerd? Van hieruit gaan we naar een activiteit met de paarden.

Activiteit met de paarden.

Na de kennismaking starten we een teamactiviteit, samen met de paarden. De activiteiten die jullie doen heeft te maken met het thema dat in het eerste gesprek of tijdens de kennismaking naar voren is gekomen.

De activiteit is leuk, uitdagend, maar legt ook verhelderend allerlei patronen bloot in het team. Onzichtbare blokkades komen als vanzelf naar boven. De paarden zorgen ervoor dat ze zichtbaar worden. Ik zorg ervoor dat ze besproken worden.

Evaluatie.

Na iedere activiteit evalueren we wat er in de sessie is gebeurd. Welke inzichten zijn er in het team naar boven gekomen? Wat werkte goed, waar blokkeerde het? Kreeg iedereen zijn plaats in het team? Is iedereen gehoord? Door open en objectief waar te nemen wat er is gebeurd wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van het team.

Afsluiting.

Wat in de evaluatie is besproken wordt vast gelegd in gesmede afspraken die nageleefd moeten worden door het team. En omdat jullie deze afspraken zelf hebben opgesteld kan iedereen er ook, emotioneel veilig, op aangesproken worden.

Er worden een paar foto’s gemaakt van het team met de paarden die achteraf opgestuurd zullen worden. Leuk om nog eens grappige, leerzame of liefdevolle herinneringen aan op te halen:)

Afhankelijk van jullie wensen wordt de dag verzorgt met een lunch of borrel en tussendoor natuurlijk ook heerlijkheden!