Tarieven

Oriënterend gesprek
Gratis
  • 30 min.
Ambulante begeleiding
€65,-
  • 60 minuten
Kind-/jongeren coaching
€65,-
  • 60 minuten
systemische coaching
€85,-
  • 90 minuten

Kind- en jongeren coaching

Intake gesprek + plan van aanpak € 65,-
Individuele sessie € 65,-
Eindgesprek + verslag € 85,-
Reiskosten indien meer dan 5 km zijn 0,19 c/km

Oudercoaching

Individuele sessie € 65,-


Systemische coaching volwassenen

(individueel of in gezinsverband)
Vloerankers of tafel opstelling € 85,-

Ambulant

De kleine Reus kan ook bij u thuis komen
Intake gesprek + plan van aanpak € 65,-
Ambulante sessie € 65,-
Eindgesprek + verslag € 85,-
Reiskosten indien meer dan 5 km zijn 0,19 c/km

Minder draagkrachtig, er is altijd een tarief op maat bespreekbaar!

De kosten zijn inclusief BTW (21%) en worden maandelijks in rekening gebracht. Dit dient per bankgiro aan mijn praktijk te worden voldaan, in principe binnen de betalingstermijn van 21 dagen, tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn. Soms kan het zijn dat je een coaching afspraak moet afzeggen. Als je dit 24 uur van te voren doet breng ik geen kosten in rekening. Sommige situaties zijn niet te voorzien, daar komen we in overleg altijd uit.

Mogelijkheden tot vergoeding:

U kunt bij uw eigen zorgverzekeraar nagaan of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Indien u hiervoor in aanmerking komt dient u zelf zorg te dragen voor het declareren van de nota bij uw zorgverzekeraar.

In sommige gevallen kan een vergoeding vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB) worden verkregen. Er kan dan opvoed- en opgroei ondersteuning door zorgprofessional anders dan de gecontracteerde aanbieders bij hun gemeente worden aangevraagd. Voor meer informatie over het aanvragen van een Persoons Gebonden Budget (PGB) kunt u terecht bij onder andere de stichting Per Saldo.

Wanneer het school gerelateerde problematiek, inzake de functie versterken vaardigheden van een leerling, betreft bestaat er de mogelijkheid dat school een kindercoach inhuurt om het toegekende zorgarrangement voor een leerling te begeleiden.

Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan kunt u de gemaakte kosten voor kinder- en puber- en oudercoaching aftrekken als bijzondere ziektekosten in uw belastingaangifte.