Tarieven

Oriënterend gesprek ( 30 min. )  geen kosten

Intakegesprek ( 60 min. ) € 65,-

Individuele sessie ( 60 min. ) € 65,-

Eindgesprek + verslag ( 60 min. )  € 85,-

 

De kosten zijn inclusief BTW (21%) en worden maandelijks in rekening gebracht. Dit dient per bankgiro aan mijn praktijk te worden voldaan, in principe binnen de betalingstermijn van 21 dagen, tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn. Indien u een afspraak wilt annuleren dient u dit minimaal 24 uur van te voren te doen, anders ben ik genoodzaakt de kosten voor de sessie volledig te berekenen.

Mogelijkheden tot vergoeding:

U kunt bij uw eigen zorgverzekeraar nagaan of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Indien u hiervoor in aanmerking komt dient u zelf zorg te dragen voor het declareren van de nota bij uw zorgverzekeraar.

In sommige gevallen kan een vergoeding vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB) worden verkregen. Voor meer informatie over het aanvragen van een Persoons Gebonden Budget (PGB) kunt u terecht bij onder andere de stichting Per Saldo. Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan kunt u de gemaakte kosten voor kindercoaching aftrekken als bijzondere ziektekosten in uw belastingaangifte.

Voor minder draagkrachtigen is een tarief op maat bespreekbaar.