Tarieven

Oriënterend gesprek
Gratis
  • 30 min.
Kind-/jongeren coaching
€65,-
  • 60 minuten
Coaching met paarden
€95,-
  • 90 minuten
systemische coaching
€95,-
  • 90 minuten

Kind- en jongeren coaching

Oriënterend gesprek gratis
Intake gesprek + plan van aanpak € 65,-
Individuele sessie € 65,-
Eindgesprek € 65,-
Eindverslag € 65,-
Reiskosten indien meer dan 5 km zijn 0,23 c/km

Oudercoaching

Oriënterend gesprek gratis
Individuele sessie of met z’n tweeën € 65,-
Opvoed opstelling € 95,- (circa 1,5 uur)
Coaching met paarden € 95,- (circa 1,5 uur)

Systemische coaching volwassenen

(individueel of in gezinsverband)
Oriënterend gesprek gratis
Vloerankers of tafel opstelling
€ 95,- (circa 1,5 uur)
Systemische coaching met paarden € 95,- (circa 1,5 uur)
introductie korting tot maart 2022 € 85,-

Ambulant

De kleine Reus kan ook bij u thuis komen
Oriënterend gesprek gratis
Intake gesprek + plan van aanpak € 65,-
Ambulante sessie € 65,-
Eindgesprek € 65,-
Eind verslag € 65,-
Reiskosten indien meer dan 5 km zijn 0,23 c/km

Coaching met paarden

Oriënterend gesprek gratis
Intake gesprek + plan van aanpak 65,-
Individuele sessie € 95,-
(circa 1,5 uur )
Introductie korting tot maart 2022 € 85,-
Aan de hand van het intake gesprek maken we een inschatting van hoeveel sessies nodig zijn (max. 7). Dit kan tussentijds altijd bijgesteld worden.
Eindgesprek € 65,-
Eindverslag € 65,-
Reiskosten indien meer dan 5 km zijn 0,23 c/km

Team coaching

Tarieven voor bedrijven en teams zijn altijd maatwerk. Jullie vraag maakt dat ik graag persoonlijk vertel over de mogelijkheden.

Ontspanning begint

bij een vriendelijke glimlach, een kopje koffie/thee, chocolade en een warm welkom!

Jij bent uniek!

Jouw plan van aanpak dus ook! Jouw aantal sessies dus ook!

Minder draagkrachtig, er is altijd een tarief op maat bespreekbaar!

De kosten zijn voor particulieren inclusief BTW (21%) en voor bedrijven exclusief BTW (21%). Deze worden maandelijks in rekening gebracht. Dit dient per bankgiro aan mijn praktijk te worden voldaan, in principe binnen de betalingstermijn van 21 dagen, tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn. Soms kan het zijn dat je een coaching afspraak moet afzeggen. Als je dit 24 uur van te voren doet breng ik geen kosten in rekening. Sommige situaties zijn niet te voorzien, daar komen we in overleg altijd uit.

Mogelijkheden tot vergoeding:

PGB:

In sommige gevallen kan een vergoeding vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB) worden verkregen. Er kan dan opvoed- en opgroei ondersteuning door zorgprofessional anders dan de gecontracteerde aanbieders bij hun gemeente worden aangevraagd. Voor meer informatie over het aanvragen van een Persoons Gebonden Budget (PGB) kunt u terecht bij onder andere de stichting Per Saldo.

Werkgever:

Veel werkgevers betalen deels of geheel mee aan therapie of coaching wanneer u kunt aantonen dat deze therapie/coaching bij draagt aan jouw persoonlijke ontwikkeling, verkorting of voorkomen van ziekteverzuim en re-integratie.

School:

Wanneer het school gerelateerde problematiek, inzake de functie versterken vaardigheden van een leerling, betreft bestaat er de mogelijkheid dat school een kind- / jongerencoach inhuurt om het toegekende zorgarrangement voor een leerling te begeleiden.

Belastingdienst:

Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan kunt u de gemaakte kosten aftrekken als bijzondere ziektekosten of opgeven als scholingskosten in uw belastingaangifte. Hierdoor kan je deels (30-50%) teruggave krijgen van de belastingdienst.

Zorgverzekeraar:

U kunt bij uw eigen zorgverzekeraar nagaan of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Indien u hiervoor in aanmerking komt dient u zelf zorg te dragen voor het declareren van de nota bij uw zorgverzekeraar.