Teamcoaching

“Wat binnen een team niet gezien wordt, is voor paarden puur natuur en vanzelfsprekend”

Met behulp van de paarden organiseer ik teambuildingsdagen voor organisaties en teams. Hierbij staat ontwikkeling, inzicht, verbinding en veiligheid centraal. Werken met plezier! Als organisatie heb je een doelstelling dat voor een team als leidend vertrekpunt wordt genomen/gezien. Door samen te werken met de paarden krijgen we inzicht in eventuele blokkades die deze ontwikkeling en verbinding stagneren. Welke remmende patronen worden in jouw team collectief in stand gehouden? Wat was ooit helpend en nu misschien niet meer?

Door als team samen te werken met paarden ontstaat inzicht in deze verborgen patronen en wordt duidelijk wat ieders kwaliteiten en beperkingen zijn. Tijdens enkele leuke en leerzame activiteiten krijgen jullie als vanzelfsprekend inzicht in het functioneren van het team door de ogen van een paard. Bij paarden is het functioneren van de kudde van levensbelang. Veilig zijn en veilig voelen! Dit maakt dat zij een krachtige metafoor vormen bij teamcoaching. Wat is de ordening en hoe ontstaat deze? Hoe wordt er samengewerkt en gecommuniceerd? Hoe wordt het team, de kudde, in stand gehouden?

Misschien ontstaat de vraag naar inzichten in overtuigend leiderschap. Dit gaat om echtheid en oprechtheid, over wie je bent, wat je kunt en wat je beweegt. Experimenteren met je leiderschapsstijl. Naar aanleiding van de verschillende rollen die je binnen een team tegen komt, als ook in jou, gaan we op zoek naar de balans. Wie en/of wat is wanneer nodig en hoe bereik je dat met elkaar? Hoe creëer je inzicht in deze rollen bij jezelf om van daaruit ook naar de ander te kunnen kijken. Wie pakt wanneer welke rol op en hoe werkt dat binnen jouw team?

Allemaal zaken die automatisch en liefdevol aan bod komen.

Note: Praktijk de Kleine Reus werkt samen met een gebarentolk mocht daar behoefte aan zijn.

We starten met een kennismaking

Jullie kennen elkaar natuurlijk al, maar met deze oefening leer je misschien iets dat je nog niet wist…..wat is ieders leidend principe? Waarom kom je iedere dag je bed uit om naar je werk te gaan? Voelt iedereen zich veilig binnen het team? Heb je het gevoel dat je gehoord wordt? Spreken jullie dezelfde taal?

Vervolgens wordt een uitleg gegeven hoe paarden in een team, de kudde, functioneren. Wat is de functie van een kudde en hoe is deze georganiseerd? Van hieruit gaan we naar een activiteit met de paarden.

Activiteit met de paarden

Na de kennismaking starten we een teamactiviteit , samen met de paarden. De activiteiten die jullie doen heeft te maken met het thema dat in het eerste gesprek of tijdens de kennismaking naar voren is gekomen.

De activiteit is leuk, uitdagend en legt ook verhelderend allerlei patronen bloot in het team. Onzichtbare blokkades komen als vanzelf naar boven. De paarden zorgen ervoor dat ze zichtbaar worden. Ik zorg ervoor dat ze besproken worden.

Evaluatie

Na iedere activiteit evalueren we wat er in de sessie is gebeurd. Welke inzichten zijn er in het team naar boven gekomen? Wat werkte goed, waar blokkeerde het? Kreeg iedereen zijn plaats in het team? Is iedereen gehoord? Door open en objectief waar te nemen wat er is gebeurd wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van het team.

Afsluiting

Wat in de evaluatie is besproken wordt vastgelegd in gesmede afspraken die nageleefd moeten worden door het team. En omdat jullie deze afspraken zelf hebben opgesteld kan iedereen er ook, emotioneel veilig, op aangesproken worden.

Er worden een paar foto’s gemaakt van het team met de paarden die achteraf opgestuurd zullen worden. Leuk om nog eens grappige, leerzame of liefdevolle herinneringen aan op te halen:)

Afhankelijk van jullie wensen wordt de dag verzorgt met een lunch of borrel. Tussendoor natuurlijk ook heerlijkheden!

Anderen kennen is intelligentie, jezelf kennen is werkelijke wijsheid. (Lao Tzu)

Je neemt jezelf altijd mee. Binnen de coaching met paarden krijg je inzichten in jezelf (wijsheid) en die ervaring neem je lerend (intelligentie) mee binnen je team! Alles dat bij jou hoort is welkom!