Tarieven

Oriënterend gesprek
Gratis
  • 30 min.
Kind-/jongeren coaching
€85,-
  • 60 minuten
De Buitenklas!
€80,-
  • 60 minuten
Coaching met paarden
€150,-
  • 90 minuten

Kind- en jongeren coaching

Kennismaking: vrijblijvend
Intake gesprek: € 85,-
(+ plan van aanpak)
Individuele sessie: € 85,-
Evaluatiegesprek: € 85,-
Verslag (per sessie): € 15,-

Coaching en training met paarden

Kennismaking: vrijblijvend
per sessie: € 150,-
Evaluatie gesprek: € 85,-
Verslag (per sessie): € 15,-

(voor ouders, gezinnen, re-integratie en individuele trajecten)

Aan de hand van onze kennismaking maken we een inschatting van hoeveel sessies nodig zijn. Dit kan tussentijds altijd bijgesteld worden.
De Buitenklas!

Kennismaking: vrijblijvend
Intake gesprek: € 85,
ALMP Leer coaching, bijles:
een kind/jongere: € 80,- p/u
Begeleiding:
een kind/jongere: € 80,- p/u

De Buitenklas bestaat uit een of twee kinderen/ jongeren. Waarbij, bij een groepje van twee kinderen/jongeren, de prijs € 40,- per uur/per kind is.Trainingen

Balans: 795,-
Grondwerk: 850,-
(Natuurlijk) leiderschap: 1125,-

Een training op maat is altijd mogelijk! Jouw / jullie vraag maakt dat ik graag persoonlijk vertel over de mogelijkheden.

Opstellingen

Familie opstelling met paarden
Vraagsteller: €125,-
Representant: €50,-

Systemische coaching:
Vloerankers: € 95,-
Tafelopstelling: € 95,-
Coaching met paarden: € 150,-
(systemisch)

Organisatie opstelling
met paarden

Offerte op maat afhankelijk van grootte team

Team coaching met paarden

Team coaching is altijd maatwerk. Jullie vraag maakt dat ik graag persoonlijk vertel over alle mogelijkheden.

Aanvullend zou een overheerlijke lunch als team met elkaar of samen genieten in een sloep op het Groninger water of een wandeling in een van de mooiste natuurgebieden van Nederland natuurlijk een prachtige mogelijkheid creëren om na te genieten van wat de paarden hebben laten zien…

Jij bent uniek!

Jouw plan van aanpak dus ook! Jouw aantal sessies dus ook!

Ontspanning begint

bij een vriendelijke glimlach, een kopje koffie/thee, chocolade en een warm welkom!Minder draagkrachtig, er is altijd een tarief op maat bespreekbaar!

De kosten zijn voor particulieren inclusief BTW (21%) en voor bedrijven exclusief BTW (21%). Deze worden per twee weken in rekening gebracht. Dit dient per bankgiro aan mijn praktijk te worden voldaan, in principe binnen de betalingstermijn van 14 dagen, tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn. Soms kan het zijn dat je een coaching afspraak moet afzeggen. Als je dit 24 uur van te voren doet breng ik geen kosten in rekening. Sommige situaties zijn niet te voorzien, daar komen we in overleg altijd uit.

Mogelijkheden tot vergoeding:

PGB:

In sommige gevallen kan een vergoeding vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB) worden verkregen. Er kan dan opvoed- en opgroei ondersteuning door zorgprofessional anders dan de gecontracteerde aanbieders bij hun gemeente worden aangevraagd. Voor meer informatie over het aanvragen van een Persoons Gebonden Budget (PGB) kunt u terecht bij onder andere de stichting Per Saldo.

SKJ registratie:

Praktijk de Kleine Reus heeft geen SKJ registratie. Dat dit niet nodig is heeft o.a. te maken met de norm van verantwoorde toebedeling. Hieronder wordt verstaan dat de werkgever (in geval van gemeente of organisatie) verantwoorde hulp moet bieden. Dat doet hij door de juiste professional (vakbekwaam en toegerust voor de te verlenen hulp) in te zetten op de juiste plek. Dat betekent dan ook niet automatisch dat alle taken in het jeugddomein alleen kunnen worden uitgevoerd door SKJ-geregistreerde professionals. In veel gevallen is dit niet nodig, omdat er bijvoorbeeld geen risicovolle en complexe handelingen worden ingezet. Meer informatie hierover vindt u in het kwaliteitskader jeugd of vanuit de campagne SKJ of SK-nee.

Werkgever:

Je werkgever heeft budget beschikbaar om jou als werknemer te helpen bij je re-integratie, outplacement of trainingen. Werkgevers zijn namelijk verplicht om ervoor te zorgen dat hun personeel niet in de uitkering komt bij het UWV. Soms wordt daarbij aangegeven dat werkgevers alleen met hun eigen gecontracteerde partijen werken. Maar het is met name van belang dat JIJ je goed voelt bij het traject dat je gaat doen en als dat een traject met de paarden coaching is, dan ben je bij praktijk de Kleine Reus aan het juiste adres. Je werkgever kan jouw belang dan alleen maar volgen en zal dit ook willen omdat jullie het beste willen voor elkaar.

School:

Wanneer het school gerelateerde problematiek, inzake de functie versterken vaardigheden van een leerling, betreft bestaat er de mogelijkheid dat school een kind- / jongerencoach inhuurt om het toegekende zorgarrangement voor een leerling te begeleiden.

Soms is Anders Leren Met Paarden onderdeel van een sociaal – emotioneel traject waarvoor de gemeente een beschikking kan afgeven of is er een doorverwijzing vanuit het samenwerkingsverband waar de school onder valt.

Daarnaast zou u stichting leergeld kunnen benaderen voor ondersteuning in het traject van uw kind.

Belastingdienst:

Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan kunt u de gemaakte kosten aftrekken als bijzondere ziektekosten of opgeven als scholingskosten in uw belastingaangifte. Hierdoor kan je deels (30-50%) teruggave krijgen van de belastingdienst.

Zorgverzekeraar:

U kunt bij uw eigen zorgverzekeraar nagaan of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Indien u hiervoor in aanmerking komt dient u zelf zorg te dragen voor het declareren van de nota bij uw zorgverzekeraar.