Tarieven

Oriënterend gesprek
Gratis
  • 30 min.
Kind-/jongeren coaching
€75,-
  • 70 minuten
Anders leren met paarden
€85,-
  • 80 minuten
Coaching met paarden
€125,-
  • 100 minuten

Kind- en jongeren coaching

Oriënterend gesprek gratis
Intake gesprek + plan van aanpak € 75,-
Individuele sessie € 75,-
Evaluatiegesprek € 75,-

Reiskosten indien meer dan 5 km zijn 0,23 c/km

Systemische coaching volwassenen

(individueel of in gezinsverband)
Oriënterend gesprek gratis
Vloerankers of tafel opstelling
€ 95,- (circa 90 minuten)
Systemische coaching met paarden € 125,- (circa 100
minuten)

Oudercoaching

Oriënterend gesprek gratis
Individuele sessie of met z’n tweeën € 75,-
Opvoed opstelling € 95,- (circa 90 minuten)
Coaching met paarden € 125,- (circa 100 minuten)
Leer coaching (ALMP)

Oriënterend gesprek gratis
Intake gesprek + plan van aanpak € 85,-
Leer coaching sessie € 85,-
(circa 80 minuten)
Evaluatie gesprek € 85,-
Eventueel school gesprek € 75,-


Reiskosten indien meer dan 5
km zijn 0,23 c/km

Team coaching

Team coaching is altijd maatwerk. Jullie vraag maakt dat ik graag persoonlijk vertel over alle mogelijkheden.

Aanvullend zou een overheerlijke lunch als team met elkaar of samen genieten in een sloep op het Groninger water of een wandeling in een van de mooiste natuurgebieden van Nederland natuurlijk een prachtige mogelijkheid creëren om na te genieten van wat de paarden hebben laten zien…
Coaching met paarden

Oriënterend gesprek gratis
Intake gesprek + plan van aanpak 75,-
Individuele sessie € 125,-
(circa 100 minuten )

Aan de hand van het intake gesprek maken we een inschatting van hoeveel sessies nodig zijn. Dit kan tussentijds altijd bijgesteld worden.
Evaluatie gesprek € 75,-

Reiskosten indien meer dan 5 km zijn 0,23 c/km

Ontspanning begint

bij een vriendelijke glimlach, een kopje koffie/thee, chocolade en een warm welkom!

Jij bent uniek!

Jouw plan van aanpak dus ook! Jouw aantal sessies dus ook!

Minder draagkrachtig, er is altijd een tarief op maat bespreekbaar!

De kosten zijn voor particulieren inclusief BTW (21%) en voor bedrijven exclusief BTW (21%). Deze worden maandelijks in rekening gebracht. Dit dient per bankgiro aan mijn praktijk te worden voldaan, in principe binnen de betalingstermijn van 21 dagen, tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn. Soms kan het zijn dat je een coaching afspraak moet afzeggen. Als je dit 24 uur van te voren doet breng ik geen kosten in rekening. Sommige situaties zijn niet te voorzien, daar komen we in overleg altijd uit.

Mogelijkheden tot vergoeding:

PGB:

In sommige gevallen kan een vergoeding vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB) worden verkregen. Er kan dan opvoed- en opgroei ondersteuning door zorgprofessional anders dan de gecontracteerde aanbieders bij hun gemeente worden aangevraagd. Voor meer informatie over het aanvragen van een Persoons Gebonden Budget (PGB) kunt u terecht bij onder andere de stichting Per Saldo.

Werkgever:

Veel werkgevers betalen deels of geheel mee aan therapie of coaching wanneer u kunt aantonen dat deze therapie/coaching bij draagt aan jouw persoonlijke ontwikkeling, verkorting of voorkomen van ziekteverzuim en re-integratie.

School:

Wanneer het school gerelateerde problematiek, inzake de functie versterken vaardigheden van een leerling, betreft bestaat er de mogelijkheid dat school een kind- / jongerencoach inhuurt om het toegekende zorgarrangement voor een leerling te begeleiden.

Soms is Anders Leren Met Paarden onderdeel van een sociaal – emotioneel traject waarvoor de gemeente een beschikking kan afgeven of is er een doorverwijzing vanuit het samenwerkingsverband waar de school onder valt.

Belastingdienst:

Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan kunt u de gemaakte kosten aftrekken als bijzondere ziektekosten of opgeven als scholingskosten in uw belastingaangifte. Hierdoor kan je deels (30-50%) teruggave krijgen van de belastingdienst.

Zorgverzekeraar:

U kunt bij uw eigen zorgverzekeraar nagaan of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Indien u hiervoor in aanmerking komt dient u zelf zorg te dragen voor het declareren van de nota bij uw zorgverzekeraar.