Organisaties

Systemische coaching, Opstellingen en Team-coaching

Werkgever of werknemer, jullie zijn beide onderdeel van de organisatie. Jullie willen beide dat het goed gaat met de organisatie. Los van alle invloeden van buitenaf, heb je daar zelf ook heel veel invloed op. Werkplezier is daarbij een hele belangrijke!

Gelukkige werknemers presteren beter, zijn minder vaak ziek en blijven langer voor je organisatie werken. Dat scheelt enorm in de kosten! Dit heeft weer een positieve invloed op jouw bedrijf en op jou als werkgever en boven alles op jouw product!

Je wilt als bedrijf graag zichtbaar zijn. Jouw werknemer wil ook graag zichtbaar zijn. Waardering creëert deze zichtbaarheid. Autonomie voor jouw werknemer in zijn/haar keuze van begeleiding betreffende een training, re-integratie- of outplacementtraject geeft vertrouwen en motivatie.

Ze zeggen wel eens dat je team zo sterk is als de zwakste schakel….. Mijn ervaring is dat het vaak een kwestie is van op de juiste plek staan (binnen of buiten de organisatie) en je ‘veilig’ voelen. Daarbij zijn sterke teams niet vanzelfsprekend, we kunnen ze wel met elkaar bouwen!

Praktijk de Kleine Reus biedt voor zowel werkgever als werknemer diverse trainingen en trajecten. Heb je een vraag of wil je nader kennismaken? Neem gerust contact met me op.

Systemische coaching

Organisaties worden gevormd door het ‘product’ dat ze verkopen, het proces dat nodig is om tot verkoop te komen en de mensen die op de juiste plek staan om dit proces te begeleiden. Er zijn doelen die nagestreefd worden binnen een team als ook persoonlijk. Deze basis creëert een systeem waarin iedereen zich heel fijn kan voelen. Dit goed voelen heeft invloed op de resultaten en dat heeft weer invloed op de mensen…..

Soms gaat het ergens dan niet helemaal lekker, met de mensen, het product of de werkwijze. Zonder dat je daar precies de vinger op krijgt. Dan kan het helpen om daar eens met een systemische blik naar te kijken. Als systemisch coach kijk ik mee met werknemers en hun persoonlijke spanningen, welke invloed kunnen hebben op hun werkproces.

Werken we met het hele team dan kijk ik naar hoe het team zich gedraagt als geheel. Ik let dan meer op de interactiepatronen en de verbindingen tussen de teamleden, dan naar het individuele gedrag. Ik ben me er daarnaast van bewust dat het team(gedrag) ook beïnvloed wordt door het grotere systeem (de afdeling en organisatie). 

Daarbij werk ik met een paard:). Omdat het paard heel veel informatie geeft op het gebied van spanning vasthouden, daarbij ook aangeeft waar deze spanning mee te maken zou kunnen hebben en meer dan alles wil helpen om samen met de werknemer, of met het hele team, een “veilige” kudde te vormen.

Zowel systemisch als met paarden werk je met inzichten in de onderstroom, oftewel datgene wat iedere medewerker voelt, maar waar niet over gesproken wordt, soms ook geen woorden aan te geven zijn, maar wel spanning creëren. Deze spanning slaat zich op in het organisatie systeem en heeft enorme impact op iedere betrokkene, proces en product.

Binnen 1 sessie heb je al een plan van aanpak waarin je als organisatie zelf mee verder kunt. Met natuurlijk de mogelijkheid om individueel of als team ook hier verder te werken.

Nieuwsgierig? Ik vertel je er graag meer over!

Growth begins at the end of your comfort zone”

Opstellingen

Ieder mens is soms ongewild, soms vrijwillig zelf ervoor gekozen, onderdeel van meerdere sociale systemen, elk met hun eigen soms zichtbare dan wel onzichtbare waarden & normen, opvattingen en regels, behoeften, wensen en verlangens. Met behulp van de systemische benadering kan daarover bewustzijn en begrip ontstaan.

Opstellingen helpen zichtbare en onzichtbare dynamieken en daarbij horende patronen, symptomen en verborgen mechanismen in beeld te krijgen en het onbewuste bewust te maken. Zonder oordeel. Kern is om te erkennen wat er is, daardoor gebeuren er wezenlijke dingen tussen de elementen in het systeem. Dat resulteert onder andere in rust, kracht en vitaliteit waardoor er weer stroming komt in het systeem.

Systemische principes die altijd spelen zijn:

 1. Systemen ‘willen’ compleet zijn. Elk onderdeel uit het systeem heeft evenveel recht op een plek. In de kern gaat het hier over insluiten of buitensluiten, wel of geen binding.
  • Wie zijn de betrokkenen: de usual suspects en silent stakeholders?
  • Wie hebben er “recht” op een plek?
  • Transparantie: erkennen wat er is
  • Niet op voorhand uitsluiten, maar wel aan de slag gaan met het vraagstuk met aandacht voor een mogelijke boodschap die nog niet is gezien of gehoord
  • Bewustzijn van het systeem dat het niet compleet is
 2. Systemen ‘willen’ een intrinsieke ordening. In een organisatie is dat bijvoorbeeld anciënniteit of de bijdrage aan de organisatie als geheel. In een familie is dat bijvoorbeeld het eerste kind dat voor het tweede kind komt.
  • Ordening respecteren. Een vraag bij overheersing kan bijvoorbeeld zijn: “Waarom grijp jij naar de macht?”
  • Het kan grondgebonden zijn, inclusief wensen en aspecten die betrokkenen daarbij hebben
  • Accepteren van alles wat er is
 3. Systemen ‘willen’ uitwisselen. Er is een voortdurende beweging in nemen en geven. Teveel onbalans in deze dynamische schommeling (bijvoorbeeld grensoverschrijding) doet uiteindelijk de uitwisseling stoppen: de vitaliteit houdt dan op.
 4. Systemen ‘willen’ verbonden blijven met hun oorsprong en historie. Her-inneren maakt systemen krachtig en vitaal.
 5. Systemen ‘willen’ hun bestemming bereiken. Niet in de betekenis van een doel, maar iets in de samenleving willen bewerkstelligen, mee helpen vormgeven aan de samenleving. Het gaat om het ‘waartoe’; de bedoeling op basis van drijfveren, maar ook: waar komt het vandaan. Deze is niet zo strak gedefinieerd, dat maakt flexibeler.

Mogelijke werkvormen, mede afhankelijk van de vraag of het thema, die kunnen worden ingezet, zijn:

 • systemisch vraaggesprek (zonder opstelling)
 • een één-op-één opstelling (met of zonder paard)
 • opstelling met representanten (met of zonder paard): familieopstelling, structuuropstelling, organisatieopstelling, maatschappelijke opstelling, trauma opstelling, loopbaanopstelling, gezondheidsopstelling, voedingsopstelling, etc.

Hoe gaat een opstelling in zijn werk?

In een opstellingenworkshop worden deelnemers uit de aanwezige groep mensen willekeurig (intuïtief) door de vraag-inbrenger in de fysieke ruimte opgesteld. Zij representeren de elementen uit het vraagstuk/thema van de vraag-inbrenger. Bijvoorbeeld: de moeder, vader, zus, broers, oma, opa, miskraam, zelfdoding, oorlog en ook winst & verlies, ontslag en/of fusie, de cliënt, de klant, de directeur, het ministerie. Deze representanten kennen het systeem van de vraag-inbrenger niet.

Het verrassende is nu, dat de representanten ter plekke over informatie beschikken uit het systeem van de vraag-inbrenger. De begeleider bevraagt hen daarop. Zo wordt in zeer korte tijd zichtbaar en voelbaar wat er op onbewust niveau in of rond het vraagstuk speelt.

Onderliggende dynamieken, blokkades, mechanismen, verhoudingen en verstrikkingen, die maken dat het vraagstuk of verlangen niet ‘vanzelf’ tot een oplossing of vervulling is gekomen, worden zo bewust(er).

Vervolgens kan de begeleider interventies in de opstelling doen, die bedoeld zijn om de energie weer vrij(er) te laten stromen: actoren of factoren erbij of juist eruit, verschuivingen, gebaren of bewegingen, uitspreken van boodschappen en dergelijke. Zo ontstaan op natuurlijke wijze (mogelijke) openingen en oplossingsrichtingen.

Fenomenologische blik

De systemische benadering is niet analytisch (oorzaak-en-gevolg), maar fenomenologisch: dat wat zich toont (ervaarbare werkelijkheid) voor zichzelf laten spreken, zonder er iets aan toe te voegen of te veranderen, aldus Bert Hellinger, de grondlegger van het systemisch werk.

Zonder oordeel. Het is wat het is!

Team coaching met behulp van paarden

“Wat binnen een team niet gezien wordt, is voor paarden puur natuur en vanzelfsprekend”

Met behulp van de paarden organiseer ik teambuildingsdagen voor organisaties en teams. Hierbij staat ontwikkeling, inzicht, verbinding en veiligheid centraal. Werken met plezier!

Als organisatie heb je een doelstelling dat voor een team als leidend vertrekpunt wordt genomen/gezien. Door samen te werken met de paarden krijgen we inzicht in eventuele blokkades die deze ontwikkeling en verbinding stagneren. Welke remmende patronen worden in jouw team collectief in stand gehouden? Wat was ooit helpend en nu misschien niet meer?

Door als team samen te werken met paarden ontstaat inzicht in deze verborgen patronen en wordt duidelijk wat ieders kwaliteiten en beperkingen zijn.

Tijdens enkele leuke en leerzame activiteiten krijgen jullie als vanzelfsprekend inzicht in het functioneren van het team door de ogen van een paard. Bij paarden is het functioneren van de kudde van levensbelang. Veilig zijn en veilig voelen! Dit maakt dat zij een krachtige metafoor vormen bij teamcoaching.

Samenwerking, communicatie, doelgerichtheid, verandermanagement, (natuurlijk) leiderschap.

Allemaal zaken die automatisch en liefdevol aan bod komen.

Voor wie?

Teamcoaching is met name interessant voor teams, of hun verantwoordelijken, die zich herkennen in de volgende zaken:

Het team blijft achter in resultaten, ondanks duidelijke pogingen ter verbetering

Het team lijkt geen samenhang te hebben en samenwerking is beperkt

Het team lijkt verschillende belangen te hebben

Aansturing van het team vergt veel energie

Er is veel verloop op de werkvloer en binnen teams

Teamleden lijken niet tevreden en gelukkig op hun plek

Projecten duren lang, hebben hoge foutmarges, of vliegen alle kanten op

Er heerst onrust of onvrede, zoals in tijden van reorganisatie

Het team lijkt al met al geen team, zoals we dat in de sport kennen

Of….omdat het gewoon heel erg leuk is om iets samen te doen:)

Afhankelijk van jullie wensen wordt de dag verzorgt met een lunch of borrel. Tussendoor natuurlijk ook heerlijkheden! Aanvullend zouden jullie samen op avontuur kunnen gaan in een sloep op het Groninger water of een wandeling maken in een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Met elkaar nagenieten van wat de paarden hebben laten zien…. Praktijk de Kleine Reus organiseert het graag voor jullie!

Anderen kennen is intelligentie, jezelf kennen is werkelijke wijsheid. (Lao Tzu)

Je neemt jezelf altijd mee. Binnen de coaching met paarden krijg je inzichten in jezelf (wijsheid) en die ervaring neem je lerend (intelligentie) mee binnen je team! Alles dat bij jou hoort is welkom!

Praktijk de Kleine Reus beschikt over een binnen- en buitenbak om in te werken

Praktijk de Kleine Reus werkt samen met een gebarentolk mocht daar behoefte aan zijn.